Özen Vinç 1995'de  ülkemizde vinç hizmet sektorüne duyulan ihtiyaç gözönüne alınarak 1974 model 10 tonluk bir vinç ile sektöre giriş yapmıştır.

Dönemin iş koşullarını yerine getirmeyi kendine hedef olarak saptayan firmamız, ülke genelinde vebölgemizde: baraj, doğalgaz, enerji,petrol , hidro elektrik ve inşaat sektörlerindeki  gelişmelere paralel olarak  makina parkını geliştirmiş,   istihdamını artırmış ve  ekonomik gelişim trendine uyum sağlamıştır.